Spravovanie

Spoločnosť Amigal Group SK, s.r.o. je poskytovateľom komplexného portfólia služieb v sektore správy nehnuteľností, pokrýva služby administratívne, legislatívne, účtovné, technické aj energetické. Našim záujmom je, aby Vám Vaša nehnuteľnosť pri maximálnej starostlivosti a minimálnych nákladoch priniesla čo najvyššie zisky.

Optimalizacia nákladov

Tento cieľ je dosiahnutie optimalizácie nákladov, opakovane vykonávaný výberovými konaniami na dodávateľov niektorých služieb, dôslednou kontrolou poskytovaných činností a hľadaním nových ciest pre zníženie nákladov pri zachovaní alebo zvyšovaní štandardov služieb poskytovaných nájomcom budov.

Michalská 18
Vlastné skúsenosti a overení subdodávatelia

Pre poskytovanie služieb v oblasti facility managementu disponujeme tímom, jeho členovia majú mnohoročné skúsenosti vo svojom obore. Niektoré poskytované služby zabezpečujeme subdodávateľsky, avšak vždy s osvedčenými partnermi a vždy na základe výberových konaní. Samozrejmosťou je osobný kontakt so všetkými nájomcami aj individuálne a priame riešenie akýchkoľvek záležitostí. S nami sa zbavíte starostí spojených s prevádzkou budovy a ostane Vám tak čas na ďalšie investície do nehnuteľností.

Zabezpečujeme najmä tieto služby
 • komplexná správa nehnuteľností

 • komplexné právne a realitné služby

 • výber nájomného a ďalších poplatkov

 • vyúčtovanie služieb, evidenčné listy

 • ekonomika budov, investície, plán opráv

 • stavebné úpravy a rekonštrukcie celých objektov aj ich častí

 • upratovacie služby

 • údržba zelene

 • sprostredkovanie recepčných služieb

 • administratívne služby

 • odpadové hospodárstvo

 • pravidelná kontrola technického stavu
  nehnuteľností a odstránenie zistených nedostatkov
 • technická správa budov

PORADENSTVO

Tím spoločnosti Amigal Group SK, s.r.o. disponuje vynikajúcou znalosťou trhu komerčných nehnuteľností v Slovenskej a Českej republike, a to nie len  z pohľadu finančného, ale aj technického. Túto svoju expertízu ponúka k dispozícii tiež ďalším subjektom na trhu, a to vo forme konzultácií a analýz.

Konkrétne sa jedná o nasledujúce možnosti:
 • ekonomický rozbor komerčných nehnuteľností

 • technický rozbor komerčných nehnuteľností

 • finančné analýzy
V prípade záujmu o nezáväznú konzultáciu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára nižšie.