Nehnuteľnosť

Námestie SNP 15

Poschodie

6. NP

Výmera

587 m²

NamestieSNP - 6. Nadzemné podlažie
Mám záujem