Námestie SNP 15

Námestie SNP 15

Pôdorysy podlaží na zobrazenie:
Poloha
  • centrum Bratislavy – roh námestia SNP a Kamenného námestia

  • 180 m Okresný súd Bratislava I.

  • 80 m Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

Budova
  • Využitie: Polyfunkčná budova s administratívnymi a obchodnými priestormi

  • Podlahová plocha: 4600 m²

  • Podlažie: 1 podzemné podlažie + 8 nadzemných podlaží

  • Konštrukcia: skeletová

  • Vybavenie: 2x výťah, kompletné slaboprúdové rozvody, alarm…

  • Parking: možnosť parkovania v blízkom okolí