AMIGAL TEAM

MATI SZATMÁRY

MGR. MIRIAM NÁDAŽDYOVÁ

MGR. KATARÍNA VASIĽOVÁ

RADOVAN ROSINSKÝ

IRYNA MOVCHUN

IGOR BRATINKA

ING. BARBORA BERNÁTHOVÁ

ING. PATRÍCIA ZWINGEROVÁ

WO FINDEN SIE UNS?