Nehnuteľnosť

Luxor – Štúrova 1-3

Poschodie

Prízemie

Výmera

565 m²