Nehnuteľnosť

Luxor – Štúrova 1-3

Poschodie

1. PP

Výmera

537 m²