Nehnuteľnosť

Luxor – Štúrova 1-3

Poschodie

1. NP

Výmera

626 m²