NOVÝ TRH, NOVÝ MODEL, NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ

Pre realitné kancelárie a finančných sprostredkovateľov sa na slovenskom trhu otvára nová príležitosť v podobe individuálneho investovania do komerčných nehnuteľností. Model spoľahlivo overený v zahraničí, ktorý ponúka zaujímavý výnos a pomerne vysokú istotu v dlhodobom horizonte, teraz prichádza aj k nám a predstavuje významnú príležitosť expanzie realitného biznisu do neobsadenej časti trhu.

Priekopníkom nového druhu investícií do komerčných nehnuteľností v Slovenskej republike je spoločnosť Amigal Group SK, ktorá na individuálnych investíciách do kancelárskych priestorov založila nový investičný produkt. Ten sa vyznačuje nízkou mierou rizika a garantovaným výnosom cez 5 % p. a., teda zhruba trikrát prevyšujúcim infláciu, a je určený predovšetkým pre konzervatívnych investorov. V čom novinka spočíva a ako funguje?

Príležitosť

Väčšina realitných kancelárií na slovenskom trhu ponúka predaj a prenájom bytov, rodinných domov, pozemkov a prenajíma kancelárie. Pokiaľ má individuálny klient záujem o investíciu do nehnuteľnosti, obvykle je mu ponúknutá buď k ďalšiemu prenájmu, pretože ceny komerčných nehnuteľností sa pohybujú v úplne iných reláciách. Teraz  prichádza príležitosť rozšíriť portfólio investičných ponúk aj pre jednotlivca, teda ponúka existujúcim klientom nový produkt alebo osloviť ďalšiu možnú skupinu zákazníkov. Príležitosť je v súčasnej dobe ešte zaujímavejšia vďaka veľmi nízkym úrokovým sadzbám hypotekárnych úverov, ktoré stimulujú ku kúpe nie len záujemcov o nehnuteľnosť pre vlastné využitie, ale tiež investorov. A podľa skúseností je investícia do nehnuteľností v Bratislave jedným zo zaručených spôsobov, ako sa zaistiť do budúcnosti.

Produkt

Investícia do kancelárií nie je prevratný produkt ? v zahraničí funguje už veľa rokov, avšak na slovenskom trhu sa jedná o novinku, ktorá zaplňuje určitú medzeru v ponuke a vychádza v ústrety konzervatívnej slovenskej povahe. Podľa štatistík býva zhruba 88 % obyvateľov v SR vo vlastnom byte alebo dome, avšak napríklad v Bratislave sídli 95 % firiem v prenajatých kanceláriách. Teraz prichádza na trh možnosť investície do vlastných kancelárskych jednotiek v administratívnych budovách. Pre podnikateľov môže znamenať istotu stálej adresy, elimináciu rizika zvyšovania nájomného alebo výpovedi z nájmu a predovšetkým zníženie prevádzkových nákladov. Pre investora môže byť kancelária na zaujímavej adrese trvalým a istým zdrojom príjmov, pretože zostane veľa firiem, ktoré budú z rôznych dôvodov naďalej uprednostňovať nájomný vzťah. Model funguje podobne ako v bytovom dome so spoločenstvom vlastníkov jednotiek. Spoločnosť Amigal Group SK vyhľadá a zakúpi budovu vhodnú k rozdeleniu na samostatné kancelárske jednotky, vykoná stavebné a právne rozdelenie na samostatné jednotky vrátane ich zápisu do katastra nehnuteľností a zariadi správu nehnuteľností. Na rozdiel od typických komerčných nehnuteľností ponúkaných na trhu, ktorých ceny sa pohybujú v rade desiatok alebo stoviek miliónov, začínajú ceny kancelárií na jednotkách miliónov. Financovať ich možno aj pomocou hypotéky, takže je produkt dostupný skutočne širokému okruhu potencionálnych záujemcov.

Peniaze

Prečo ponúkať investície do kancelárií? Pretože pre investora je najdôležitejší istý výnos, a to možno bezstarostný, ktorý teraz môžu realitní makléri bez zahanbenia svojim klientom ponúkať. Pre maklérov tento nový produkt tak isto znamená vyšší zárobok za menej práce. V porovnaní s prácnosťou a nákladnosťou predaja bytu vrátane opakovaných prehliadok, úprav zmlúv, právneho zastupovania, úschovy peňazí atď. nevyžaduje realizácie investície do kancelárií omnoho viac času a financií než jeden telefonát, pričom provízie sa môžu pohybovať v šesťmiestnych číslach.

Práca

Model ponúkaný spoločnosťou Amigal Group SK je zameraný na špecifickú trhovú výseč a teda skôr doplňuje ďalšie obchodné aktivity než by dovolil sústrediť sa iba na ne. Rada realitných maklérov už naskočila do tohto, ak nie rozbehnutého, tak isto nezadržateľne sa rozbiehajúceho vlaku a teraz z pohodlia kancelárie dosahuje veľkých obratov. Spolupráca prebieha tak, že maklér získa potenciálneho klienta a predá kontakt spoločnosti Amigal Group SK, ktorá zaistí ďalšie kroky, od podrobného zoznámenia s projektom a vyjasnenia všetkých okolností investície po stavebné úpravy podľa špecifických požiadaviek. Spolupracuje pritom s architektmi, projektantmi a predovšetkým stavebnými firmami. K dispozícií je aj právny zástupca, ktorý zodpovie a doladí všetky dotazy klienta a príslušne upraví znenie zmluvy. Amigal Group SK sa teda stará o kompletný servis, ktorý kupujúci vyžaduje a hradí všetky náklady, ktoré sú s týmto servisom spojené.

Podpora

Spoločnosť Amigal Group SK poskytuje všetkým spolupracujúcim realitným maklérom širokú podporu. Pravidelne ich informuje o novinkách v ponuke, stavoch predaja a ďalších dôležitých skutočnostiach. Poskytuje im všetky podklady v tlačovej a elektronickej podobe a podporuje ich zákazníkov, napr. inzerciou, poradenstvom a pod. Neustále tiež vyhodnocuje spätnú väzbu od maklérov aj klientov a hľadá možnosti zlepšeniu ponuky a služieb, ako aj nové efektívnejšie spôsoby propagácie a argumenty k presvedčeniu váhajúcich investorov.