Nehnuteľnosť

Námestie SNP 15

Poschodie

1. PP

Výmera

772 m²

NamestieSNP - 1. Podzemné podlažie
Mám záujem